Du kan inte spela eller redigera lagrade filer.

  • Sound Organizer 2 kan bara spela filer i det format som stöds. Beroende på filformat, kan du inte använda en del av redigeringsfunktionerna i programvaran. Se hjälpfilerna för Sound Organizer 2.