Snabbt hitta den önskade uppspelningspunkten (Easy Search)

Easy Search-funktionen hjälper dig att hitta punkten varifrån du vill spela upp.

Det blir lättare att hitta den önskade punkten inom en lång fil, såsom en inspelning av ett möte, om du ändrar längden för överhoppningstiden.

  1. Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj ”Easy Search” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”Set Skip Time”, och tryck sedan på .
  3. Välj längd för överhoppningstid.

    Tryck på eller för att välja ”Forward Skip Time” eller ”Reverse Skip Time” och tryck sedan på .

    Tryck på eller för att välja önskad längd och tryck sedan på .

  4. Tryck på eller för att välja ”ON”, och tryck sedan på .

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:
Här kan du trycka på eller för att söka framåt eller bakåt med den angivna längden för överhoppningstid. Det är till stor hjälp när man söker igenom en lång fil efter den önskade uppspelningspunkten.
OFF:
Stänger av Easy Search-funktionen. Tryck på eller för att snabbspola framåt eller snabbspola bakåt (standardinställning).
Set Skip Time:
Här kan du ange längden för överhoppningstid för Forward Skip Time och Reverse Skip Time.
  • För snabbspolning framåt: Välj 5sec, 10sec (standardinställning), 30sec, 1min, 5min eller 10min för att ange längden för överhoppningstid för snabbspolning framåt.
  • För snabbspolning bakåt: Välj 1sec, 3sec (standardinställning), 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min eller 10min ör att ange längden för överhoppningstid för snabbspolning bakåt.

Tips