Återställa alla menyinställningar till standardvärde (Reset All Settings)

Du kan återställa alla menyinställningar till standardvärde bortsett från följande:

 • Klockinställningar (Date&Time)
 • FM-radio snabbvalstilldelningar (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)
 1. Medan inspelningen eller uppspelningen är i vänteläge, välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Reset/Format” - ”Reset All Settings” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  Default Value?” visas i teckenfönstret.

 2. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .
  Please Wait”-animeringen visas och alla menyinställningar återställs till standardvärde.
 3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
  För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

OBS!

 • Medan du lyssnar på FM-radion eller spelar in FM-radiosändningar (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F), går det inte att återställa inställningarna med ”Reset All Settings”.

Tips

 • Avbryt återställningsprocessen genom att välja ”No” i steg 2.