Slå på strömmen

  1. Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den tills teckenfönstret slås på.

Tips

  • Screen Off Timer-funktionen [Närmare information] på din IC-inspelare är inställd på ”30sec” som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 30 sekunder, stängs teckenfönstret av automatiskt.
  • Auto Power Off-funktionen [Närmare information] på din IC-inspelare är inställd på ”10min” som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 10 minuter, stängs den av automatiskt.
  • När vilotimern [Närmare information] är aktiverad, kommer din IC-inspelare att stängas av automatiskt efter den angivna tidsperioden.
  • Om du slår på strömmen igen inom 4 timmar från senaste strömavslaget, slås strömmen på snabbt.