Medhörning under inspelning av ljud

Du kan lyssna på den pågående inspelningen genom att ansluta hörlurar (medföljer ej) till (hörlurar)-ingången.

  1. Anslut hörlurar (medföljer ej) till (hörlurar)-ingången.
  2. Tryck på VOLUME –/+ för att justera volymen för medhörning.
    Ändring av volymen för medhörning påverkar inte inspelningsnivån.