Kopiera en fil till en annan mapp

Du kan välja en fil och kopiera den till en annan mapp, vilket är praktiskt för att göra en säkerhetskopia.

  1. Välj filen som du vill kopiera. [Närmare information]
  2. Medan uppspelningen är i vänteläge, välj ”Move/Copy File” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  3. Tryck på eller för att välja ”Copy to Built-In Memory” eller ”Copy to SD Card” och tryck sedan på .
  4. Tryck på eller för att välja önskad målmapp och tryck sedan på .
    Please Wait”-animeringen visas och filen kopieras från källmappen till målmappen med samma namn.

OBS!

  • Du kan inte kopiera musikfiler.