Radera en spårmarkering

Du kan radera den närmsta spårmarkeringen före punkten där du stoppade uppspelningen.

 1. Välj den fil som du vill radera spårmarkeringarna från. [Närmare information]
 2. Spela upp filen och stoppa vid en punkt efter den spårmarkering som du vill radera.
 3. Välj ”Delete Track Marks” - ”This Track Mark” från OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  Delete Track Mark?” visas i teckenfönstret.

 4. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .

  Please Wait”-animeringen visas i teckenfönstret och den valda spårmarkeringen raderas.

  A. Innan en spårmarkering raderas: anger punkten där du stoppade uppspelningen.

  B. När en spårmarkering har raderats: Den närmsta spårmarkeringen före punkten där du stoppade uppspelningen raderas.

OBS!

 • Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. Om du vill radera spårmarkeringar från en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och radera sedan spårmarkeringarna. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se Skydda en fil.
 • Medan inspelningen är i vänteläge, går det inte att radera spårmarkeringar med OPTION-menyn. Använd HOME-menyn för att välja filen som innehåller spårmarkeringen som du vill radera.

Tips

 • Om du vill avbryta raderingsprocessen väljer du ”No” i steg 4, och trycker sedan på .