Inspelning med extern mikrofon

Du kan ansluta en extern mikrofon till din IC-inspelare och använda den för inspelning.

 1. När ingen funktion i IC-inspelaren används, anslut en extern mikrofon till () till (mikrofon)-ingången.

  Ext. Input Setting” visas i teckenfönstret. Om inte, använd OPTION-menyn för att välja ”MIC IN” för ”Ext. Input Setting”. [Närmare information]
 2. Tryck på eller för att välja ”MIC IN”, och tryck sedan på .
 3. Tryck på souni_recREC/PAUSE för att starta inspelningen.

  De inbyggda mikrofonerna inaktiveras och ljudet via den externa mikrofonen spelas in.

  Om volymen för det ingående ljudet inte är tillräckligt hög, välj ”Ext. Input Setting” - ”MIC IN” - ”Sensitivity setting” från OPTION-menyn för att ändra känslighetsnivån för den externa mikrofonen. [Närmare information]

  Om du ansluter en mikrofon som behöver strömförsörjning får den automatiskt sin ström från IC-inspelaren.