Radera alla filer i den sökta mappen eller listan

Du kan välja en mapp eller lista från filsökningsresultaten och radera alla filer som finns där.

 1. Välj ” Music” eller ” Recorded Files” på HOME-menyn, och tryck sedan på .
 2. Tryck på eller för att välja en filsökningskategori och tryck sedan på .
 3. Tryck på eller för att välja den mapp eller lista som innehåller de filer du vill radera och tryck sedan på .
 4. Välj ”Delete All Files” eller ”Delete All in List” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  Delete All Files in This Folder?” eller ”Delete All Files in This List?” visas i teckenfönstret.

 5. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .
  Please Wait”-animeringen visas i teckenfönstret och alla filer i den valda mappen eller listan raderas.

OBS!

 • Du kan inte radera en skyddad fil. För att radera en skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och radera sedan filen. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se Skydda en fil.

Tips

 • Om du vill avbryta raderingsprocessen väljer du ”No” i steg 5, och trycker sedan på .