Välja datumvisningsformat (Date Display Format)

Du kan välja det datumvisningsformat som du föredrar.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Date&Time” - ”Date Display Format” från HOME-menyn, och tryck på .

  2. Tryck på eller för att välja önskat format och tryck sedan på .
  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

YYYY/MM/DD:
Datumet visas i formatet år/månad/datum .
MM/DD/YYYY:
Datumet visas i formatet månad/datum/år.
DD/MM/YYYY:
Datumet visas i formatet datum/månad/år.

OBS!

  • Standardinställningen varierar beroende på området där du köpte din IC-inspelare.