Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status

När alla knapparna på din IC-inspelare är avaktiverade och du trycker på någon knapp, visas ”HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.” i teckenfönstret.

Frigör IC-inspelaren från HOLD-statusen innan du använder den.

  1. Skjut POWER・HOLD-brytaren till mittpunkten.