Ett surrande eller hummande ljud spelas in.

  • Ett surrande eller hummande ljud kan spelas in om du placerar din IC-inspelare i närheten av växelströmskällor, lysrör eller mobiltelefoner under inspelning eller uppspelning.

    Håll IC-inspelaren på avstånd från sådana enheter under inspelning.