Systembegränsningar

På grund av vissa systembegränsningar på din IC-inspelare, kan det hända att du stöter på följande saker som inte tyder på något fel.

Musikfiler visas inte den ordning du förväntade dig eller du kan inte spela dem i den ordningen.

Musikfilerna som du överförde från en dator till din IC-inspelare sorteras av meta-data spårnummer eller filnamn.

En fil under inspelning delas automatiskt.

Om filstorleken når maxgränsen (4 GB för en LPCM-fil och 1 GB för en MP3-fil) under inspelning, kommer filen att delas och en del av inspelningen kan gå förlorad rund delningspunkten.

Alla tecken visas som versaler.

Beroende på teckenkombinationen, kan det hända att mappnamnet som du angav på en dator visas i versaler på din IC-inspelare.

Oläsliga tecken eller visas i mapp-, titel-, artist- eller filnamnet.

Du använde tecken som din IC-inspelare inte kan visa. Använd inte 2-byte tecken.

Segmentet för A-B-upprepning som du angav ligger inte där du tänkt dig.

Detta kan hända i vissa filer.

Den återstående inspelningstiden blir kortare när du delar en fil.

Din IC-inspelare använder en del minnesutrymme för hantering av delade filer, vilket resulterar i en minskning av den återstående inspelningstiden.