Maximal uppspelningstid/maximalt antal musikfiler

I det följande listas den maximala uppspelningstiden för en musikfil och det maximala antalet musikfiler (*) efter bithastighet.

Bithastighet ICD-UX560 / ICD-UX560F ICD-UX565F
Uppspelningstid Antal filer Uppspelningstid Antal filer
128 kbps 59 h. 35 m. 893 filer 119 h. 1 785 filer
256 kbps 29 h. 45 m. 446 filer 59 h. 35 m. 893 filer

(h.: timmar/m.: minuter)

* Förutsatt att MP3-filer som vardera är 4 minuter långa överförs till IC-inspelaren.