IC-inspelaren identifieras inte av datorn och det går inte att överföra mappar/filer från datorn.

  • Koppla bort IC-inspelaren från datorn och anslut den igen.
  • Om din IC-inspelare är ansluten till datorn med en USB-hubb (medföljer ej) eller en USB-förlängningskabel (medföljer ej), koppla från hubben eller kabeln och anslut IC-inspelaren direkt till en USB-port på datorn.
  • Med en dator som inte uppfyller systemkraven som beskrivs i denna Hjälpguide, kan problemfri användning inte garanteras.
  • Din IC-inspelare kanske inte identifieras av datorn beroende på USB-porten. Försök med en annan USB-port på datorn.