IC-inspelaren slås inte på eller det händer ingenting när man trycker på en knapp.

  • Batteriet är slut. Ladda batteriet.
  • Din IC-inspelare är avstängd.

    Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den tills teckenfönstret slås på.

  • Din IC-inspelare står i HOLD-status.

    Skjut POWER・HOLD-brytaren till mittpunkten.