Kopiera musikfiler från en dator till IC-inspelaren

Du kan kopiera musikfiler och ljudfiler (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) från en dator till din IC-inspelare genom att dra och släppa.

  1. Anslut IC-inspelaren till datorn. [Närmare information]
  2. Kopiera mappen innehållande musikfilerna till IC-inspelaren.

    Öppna Explorer (Windows) eller Finder (Mac) och dra och släpp mappen som innehåller musikfiler till ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD”.

    Din IC-inspelare kan lagra upp till 199 filer per mapp och upp till 5 000 mappar och filer totalt per minne.

  3. Koppla bort IC-inspelaren från datorn. [Närmare information]