Ansluta IC-inspelaren till en dator

Om du vill utväxla filer mellan din IC-inspelare och en dator, ska du ansluta IC-inspelaren till datorn.

  1. Skjut USB-reglaget på baksidan av IC-inspelaren i pilens riktning för att trycka ut USB-kontakten och sätt in den i USB-porten på en dator som är påslagen och körs.

  2. Kontrollera att IC-inspelaren identifieras korrekt av datorn.
    • På Windows-datorn: öppna ”Dator” och kontrollera att ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD” identifieras.
    • På Mac: kontrollera att en ”IC RECORDER”- eller ”MEMORY CARD”-enhet visas på Finder.

    IC-inspelaren identifieras av datorn så snart som en anslutning görs. ”Connecting” visas i IC-inspelarens teckenfönster medan den är ansluten till datorn.