En fils inspelningsdatum visas som ”----/--/--” eller ”--:--”.

  • Filen kan ha spelats in med någon annan modell av IC-inspelaren än ICD-UX560 / ICD-UX560F / ICD-UX565F. Inspelningsformatet för datum och tid varierar beroende på modellen.