Spela in ljud från en extern enhet utan funktionen för synkroniserad inspelning (SYNC REC)

Du kan skapa musikfiler utan att använda en dator genom att spela in audio/musik från enheten (radio, bandspelare, TV m.m.) ansluten till din IC-inspelare.

Tips

 • Om volymen för det ingående ljudet inte är tillräcklig hög, anslut ljudanslutningskabeln från din IC-inspelare till hörlursingången (stereo mini-jack) på den externa enheten, justera volymen på den externa enheten medan du kontrollerar peak-mätarna [Närmare information] i IC-inspelarens teckenfönster.
 1. När ingen funktion i IC-inspelaren används, anslut en extern enhet () till (mikrofon)-ingången på IC-inspelaren.

  Använd en ljudanslutningskabel för att ansluta ljudutgången (stereo mini-jack) på den externa enheten och (mikrofon)-ingången på IC-inspelaren.

  Ext. Input Setting” visas i teckenfönstret. Om inte, använd OPTION-menyn för att välja ”Audio IN” för ”Ext. Input Setting”. [Närmare information]

 2. Tryck på eller för att välja ”Audio IN”, och tryck sedan på .
  Use SYNC REC Function to Record?” visas i teckenfönstret.
 3. Tryck på eller för att välja ”No”, och tryck sedan på .
 4. Tryck på souni_recREC/PAUSE för att starta inspelningen.
  visas i teckenfönstret och IC-inspelaren börjar spela in ljudet från den anslutna externa enheten.
 5. Starta uppspelningen på den anslutna externa enheten.

Tips

 • Stoppa inspelningen genom att trycka på souni_stopSTOP.