IC-inspelaren stängs av automatiskt.

  • Auto Power Off-funktionen på din IC-inspelare är inställd på ”10min” som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 10 minuter, stängs den av automatiskt. Du kan ändra den aktuella inställningen med Settings-menyn.
  • Vilotimern är inställd.