Starta om IC-inspelaren

När ett problem kvarstår efter att du har kontrollerat alla de korrigerande åtgärder som listas under ”Felsökning”, kan du kanske lösa problemet genom att starta om IC-inspelaren. Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den i 8 sekunder eller längre (). När teckenfönstret stängs av, påbörjas omstartprocessen. Frigör POWER・HOLD-brytaren. Omstart av IC-inspelaren medan någon funktion i IC-inspelaren används, kan radera dina data och inställningar i IC-inspelaren. Kontrollera före omstart att funktionsindikatorn () inte lyser.