Använda OPTION-menyn

Du kan visa OPTION-menyn genom att trycka på OPTION. Objekten på OPTION-menyn varierar beroende på vilken funktion valts på din IC-inspelare.

  1. Välj den funktion du vill använda på HOME-menyn och tryck sedan på OPTION.

    OPTION-menyn associerad med den valda funktionen visas.

  2. Tryck på eller för att välja önskat menyobjekt och tryck sedan på .
  3. Tryck på eller för att välja önskad inställning och tryck sedan på .

Tips

  • För att återgå till föregående skärm, tryck på BACK/HOME medan OPTION-menyn är i teckenfönstret.