IC-inspelaren stängs inte av.

  • Skjut och håll POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den tills ”Power Off” visas i teckenfönstret.