Uppspelningsvolymen är låg.

  • Den inbyggda högtalaren är avsedd att användas framför allt för att kontrollera inspelade ljudfiler. Om du tycker att volymen inte är tillräckligt hög eller har svårt att höra vad som sägs, använd hörlurar (medföljer ej).
  • Inspelningsvolymen kan vara låg. Kontrollera känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna och Scene Select-inställlningen.