Information för användare

Med ensamrätt. Denna Hjälpguide och den programvara som beskrivs i denna text får inte, varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas eller överföras till maskinellt läsliga format utan skriftligt tillstånd från Sony Corporation.

SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DENNA HJÄLPGUIDE, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER SOM FÖLJD AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM INGÅTTS ELLER KONTRAKT SOM UPPRÄTTATS.

Sony Corporation behåller rättigheten att när som helst, och utan vidare förbehåll, göra ändringar i denna Hjälpguide eller den information den innehåller.

Det du spelar in är endast för ditt personliga nöje och användning. Andra former av användning utan tillstånd från copyrightinnehavarna, är förbjudet enligt copyrightlagar.