Det tar tid att kopiera.

  • Om storleken på en fil är stor, kan det ta lång tid att slutföra kopieringen. Vänta tills kopieringen är klar.