Anpassa inspelningsinställningarna för ”My Scene”

Du kan anpassa inspelningsinställningarna för ”My Scene 1” eller ”My Scene 2” i Scene Select-funktionen för att skapa en inspelningsscen som passar dina behov.

 1. Använd Settings-menyn för att ställa in följande:

  Följande inspelningsmenyobjekt kan ställas in.

  • REC Mode
  • Built-in Mic Sensitivity
  • Ext. Input Setting
  • Recording Filter
  • VOR
 2. Välj ”Scene Select” - ”My Scene 1” eller ”My Scene 2” från OPTION-menyn, och tryck sedan på .
 3. Tryck på eller för att välja ”Copy Current Settings”, och tryck sedan på .
 4. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .

Tips

 • När en inspelningsscen redan är vald för ”Scene Select”, kommer en ändring av inspelningsinställningarna i steg 1 att visa ”*” intill den valda scenikonen och sedan meddelandet ”Current Setting Not Saved. Save to My Scene?”. Om du vill spara inspelningsinställningarna som du ändrade, välj ”Yes” och sedan ”My Scene 1” eller ”My Scene 2” för ”Save to”.