Välja språk för teckenfönstret (Language)

Du kan ställa in språket som ska användas för meddelanden, menyer, mappnamn, filnamn m.m.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Language” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja vilket språk du vill använda och tryck sedan på .

    Du kan välja mellan Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Русский (ryska), Türkçe (turkiska), (koreanska), (förenklad kinesiska), (traditionell kinesiska).

  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

OBS!

  • Antalet språkalternativ som du kan välja och standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.