Uppspelningsvolymen på datorn är låg eller så hör du inget ljud från datorn.

  • Datorn har inget ljudkort.
  • Datorn har inga inbyggda högtalare eller inga externa högtalare är anslutna.
  • Volymen på datorn har vridits ned helt.
  • Vrid upp volymen på datorn. (Se datorns bruksanvisning.)
  • Du kan ändra volymen för WAV-filer och spara dem med Increase Volume-funktionen i Microsoft Sound Recorder.