Välja klockvisningsformat (Time Display)

Du kan välja antingen 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Date&Time” - ”Time Display” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskat format och tryck sedan på .
  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

12-Hour:
12:00AM = midnatt, 12:00PM = middagstid
24-Hour:
00:00 = midnatt, 12:00 = middagstid

OBS!

  • Standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där du köpte din IC-inspelare.