Licens

Att observera angående licensen

Den här IC-inspelaren levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med rättighetsinnehavarna till mjukvaran.

På begäran från rättighetsinnehavarna till dessa program är vi skyldiga att informera dig om följande. Var vänlig läs igenom följande avsnitt.

Licenser (på engelska) finns lagrade i IC-inspelarens internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan IC-inspelaren och en dator för att läsa licenserna i mappen ”LICENSE”.

Angående mjukvara under GNU GPL/LGPL

Mjukvara med rätt till följande allmänna GNU General Public License (i fortsättningen kallad för ”GPL”) eller mindre allmänna GNU Lesser General Public License (i fortsättningen kallad för ”LGPL”) medföljer denna IC-inspelare.

Härmed meddelas att du har rätt att få tillgång till, ändra och återdistribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som omnämns i den medföljande GPL/LGPL.

Källkod finns tillgänglig på Internet. Den går att ladda ner från följande URL:

http://www.sony.net/Products/Linux/

Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående innehållet i källkoden.

Licenser (på engelska) finns lagrade i IC-inspelarens internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan IC-inspelaren och en dator för att läsa licenserna i mappen ”LICENSE”.