Uppladdningsindikatorn visas inte eller slocknar under pågående uppladdning.

  • USB-kontakten på din IC-inspelare är inte korrekt ansluten.