Medan inspelningsinformationen visas

Du kan granska inspelningsinformationen för din IC-inspelare, inklusive återstående inspelningstid, minneslagring för inspelade filer och mappinställningen.

För att visa inspelningsinformationen, medan inspelningen är i vänteläge, välj ”REC Information” på OPTION-menyn, och tryck på .

Följande inspelningsinformation är tillgänglig:

Available Rec. Time:
Återstående tid tillgänglig för inspelning.
Recording Memory:
Minneslagring (”Built-In Memory” eller ”SD Card”) för inspelade filer.
Recording Folder:
Lagringsmapp för inspelade filer.
Scene Select:
Inspelningsscen vald för tillfället.
REC Mode:
Inspelningsläge valt för tillfället.
Input:
Ljudingångstyp vald för tillfället.
Mic Sensitivity:
Känslighetsnivå för mikrofonerna vald för tillfället.
Recording Filter:
Inspelningsfilter valt för tillfället.
VOR:
VOR (Voice Operated Recording)-inställning vald för tillfället.
SYNC REC:
Inställning för synkroniserad inspelning vald för tillfället.
Auto Track Marks:
Inställning för automatisk spårmarkering vald för tillfället.

Tips

  • Medan inspelningen är i vänteläge, kan du trycka på souni_stopSTOP för att granska inspelningsinformationen för din IC-inspelare.