Spela upp en fil

Du kan välja en fil från HOME-menyn för uppspelning.

 1. Välj ” Music” eller ” Recorded Files” på HOME-menyn, och tryck sedan på .
 2. Sök och välj en fil.

  För anvisningar om hur man söker en fil, se Välja en fil.

 3. Tryck på .

  Uppspelningen startar och funktionsindikatorn lyser grönt.

 4. Tryck på VOLUME –/+ för att justera uppspelningsvolymen.

OBS!

 • Endast för kunder i Europa:

  När du försöker justera volymen till en nivå som överskrider den specificerade nivån, visas meddelandet ”Check The Volume Level”.

Tips

 • Stoppa uppspelningen genom att trycka på .
 • När du stoppar inspelningen och väntelägesskärmen för inspelning är i teckenfönstret, kan du trycka på för att spela upp filen som du just precis har spelat in.