Göra de första inställningarna

När du slår på din IC-inspelare för första gången, visas Configure Initial Settings-skärmen i teckenfönstret. Du kan då välja visningsspråk, ställa klockan och slå på/av ljudsignalen.

 1. Tryck på för att välja ”Yes”.

 2. Tryck på eller för att välja visningsspråket, och tryck sedan på .

  Du kan välja bland följande språk:

  Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Русский (ryska), Türkçe (turkiska), (koreanska), (förenklad kinesiska), (traditionell kinesiska).

 3. Ställ in aktuellt datum och tid.

  Tryck på eller för att ställa in ett objekt, och tryck sedan på .

  Upprepa manövrerna för att ställa in alla objekt.

  För att flytta markeringen bakåt eller framåt, tryck på eller . Du kan också trycka på BACK/HOME för att flytta markeringen till föregående objekt.

  När du är klar med det sista objektet, tryck på för att tillämpa inställningarna för klockan.

 4. Tryck på eller för att välja ”Next”, och tryck sedan på .

  Inställningsfönstret för att slå på eller stänga av ljudsignalen visas.

 5. Tryck på eller för att välja ”ON” eller ”OFF” för att slå på eller av ljudsignalen, och tryck sedan på .

  När de första inställningarna är klara, visas ett meddelande som säger att det är klart och därefter visas HOME-menyn.

OBS!

 • Om det tar 30 sekunder eller längre innan du går vidare till nästa steg, stängs teckenfönstret av. För att slå på teckenfönstret och fortsätta de första inställningarna, tryck på BACK/HOME.
 • Standardformatet för datumvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
 • Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med ”AM” eller ”PM” eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning som valts på (Time Display) Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
 • Antalet språkalternativ som du kan välja och standardinställningen varierar beroende på landet eller regionen där inköpet gjordes.

Tips

 • Du kan trycka på och hålla BACK/HOME för att visa HOME-menyn och kontrollera den aktuella tiden.
 • Du kan ändra de första inställningarna när som helst senare med Settings-menyn.