Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna (Built-in Mic Sensitivity)

Du kan välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas.

 1. Välj ” Settings” - ”Recording Settings” - ”Built-in Mic Sensitivity” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”For Voice” eller ”For Music” och tryck sedan på .
 3. Tryck på eller för att välja önskad nivå på mikrofonkänsligheten och tryck sedan på .
 4. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
  För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

For Voice:
Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in röster.
 • Auto: En lämplig känslighetsnivå väljs automatiskt i enlighet med de ingående mänskliga rösterna (standardinställning).
 • High: Lämpligt för inspelning av avlägsna eller dämpade mänskliga röster i stora utrymmen, inklusive konferensrum.
 • Medium: Lämpligt för inspelning av små möten eller intervjuer.
 • Low: Lämpligt för att tala in i de inbyggda mikrofonerna för att spela in röstanteckningar eller för att spela in mänskliga röster på nära håll eller som är högljudda.
För känlighetsnivåerna High, Medium och Low, kan du trycka på eller för att välja ytterligare inspelningsegenskaper: ”High(Focused)”, ”Medium(Focused)”, ”Low(Focused)”, ”High(Wide)”, ”Medium(Wide)” och ”Low(Wide)”.
Om du väljer fokus-egenskapen kommer det att undertrycka mänskliga röster från höger och vänster för att ge ett slags inzoomande ljudeffekt. Å andra sidan, om du väljer bredd-egenskapen kommer det att intensifiera mänskliga röster från höger och vänster för att hjälpa dig att skilja flera röster åt.
For Music:
Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in musik.
 • High(Music): Lämpligt för inspelning av sångframträdanden med mindre grupper och avlägsna musikinstrumentljud.
 • Medium(Music): Lämpligt för inspelning av levande musik från ett avstånd på 2 till 3 meter, som t.ex. musiklektioner med sång och instrument.
 • Low(Music): Lämpligt för inspelning av högljudd levande musik, som t.ex. bandframträdanden.

OBS!

 • Medan inspelning av ljud från en extern enhet pågår, är Built-in Mic Sensitivity-funktionen inaktiverad.