Manuell tilldelning av FM-radiostationer till snabbvalsnummer (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

Du kan tilldela en ny FM-radiostation till ett av de lediga snabbvalsnumren.

Sladden på hörlurarna (medföljer ej) fungerar som en FM-radioantenn för din IC-inspelare. För bättre signalmottagning, rekommenderar vi att du ansluter hörlurar till (hörlurar)-ingången på IC-inspelaren och sträcker ut sladden så långt det går.

  1. Välj ”FM Radio” på HOME-menyn, och tryck sedan på för att slå på FM-radiofunktionen.
  2. Tryck på eller upprepade gånger för att ställa in FM-radiostationen som du vill tilldela.
    Ej tilldelade FM-radiostationer anges som ”P - -”.
  3. Välj ”Add as Preset” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

    FM-radiostationen tilldelas till ett av de lediga snabbvalsnumren.