Använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet

Du kan ansluta din IC-inspelare till en dator och använda den som en USB-lagringsenhet.

För att använda IC-inspelaren som en USB-lagringsenhet, behöver du en dator som uppfyller systemkraven. För mer information, se Systemkrav .