Inspelningen avbryts.

  • VOR-funktionen är påslagen. För att slå av VOR-funktionen, ställ in ”VOR” på ”OFF” med OPTION-menyn.