Under lyssning på FM-radion (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

I det följande beskrivs teckenfönstret under FM-radiosändningar.

OBS!

 • Skärmen ovan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.
 1. FM-indikator

  Anger att du lyssnar på FM-radion.

 2. Radiofrekvens
 3. Snabbvalsnummer
 4. Indikatorer för val av snabbvalsnummer

  Anger att du kan trycka på eller för att välja föregående eller nästa snabbvalsnummer.

 5. Indikatorer för val av radiofrekvens (/)

  Anger att du kan trycka på eller för att ändra radiofrekvensen.

Tips

 • Medan vilotimerfunktionen är på, visas på FM-radioskärmen.
 • När den återstående inspelningstiden är mindre än 10 timmar, visas den återstående inspelningstiden på FM-radioskärmen.