Standardinställningar för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen

Som standard är inställningarna för inspelningsscenerna i Scene Select-funktionen såsom följer:

Auto Voice Rec

REC Mode: MP3 192kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Voice - Auto

Ext. Input Setting(MIC IN): For Voice - Auto

VOR: OFF

Recording Filter: NCF(Noise Cut)

Meeting

REC Mode: MP3 192kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Voice - Medium

Ext. Input Setting(MIC IN): For Voice - Medium

VOR: OFF

Recording Filter: NCF(Noise Cut)

Lecture

REC Mode: MP3 192kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Voice - Medium

Ext. Input Setting(MIC IN): For Voice - Medium

VOR: OFF

Recording Filter: NCF(Noise Cut)

Voice Notes

REC Mode: MP3 128kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Voice - Low

Ext. Input Setting(MIC IN): For Voice - Low

VOR: OFF

Recording Filter: LCF(Low Cut)

Interview

REC Mode: MP3 128kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Voice - Medium

Ext. Input Setting(MIC IN): For Voice - Medium

VOR: OFF

Recording Filter: NCF(Noise Cut)

Soft Music

REC Mode: MP3 192kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Music - Medium(Music)

Ext. Input Setting(MIC IN): For Music - Medium(Music)

VOR: OFF

Recording Filter: OFF

Loud Music

REC Mode: MP3 192 kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Music - Low(Music)

Ext. Input Setting(MIC IN): For Music - Low(Music)

VOR: OFF

Recording Filter: OFF

My Scene 1/ My Scene 2

REC Mode: MP3 192kbps

Built-in Mic Sensitivity: For Voice - Medium

Ext. Input Setting(MIC IN): For Voice - Medium

VOR: OFF

Recording Filter: OFF