Kontrollera informationen om IC-inspelaren (System Information)

Du kan visa information om din IC-inspelare, såsom IC-inspelarens modellnamn och programvarans versionnummer.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”System Information” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.