Under inspelning av FM-radiosändningar (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

I det följande beskrivs teckenfönstret medan inspelning av FM-radiosändningar pågår.

OBS!

 • Skärmen ovan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.
 1. FM-indikator

  Anger att du lyssnar på FM-radion.

 2. Snabbvalsnummer
 3. Radiofrekvens
 4. Spårmarkeringsnummer

  Anger spårmarkeringsnumret, om det lagts till, för den aktuella uppspelningspunkten.

 5. Återstående inspelningstid

  Anger återstående tid tillgänglig för inspelning i timmar, minuter och sekunder.

  10 timmar eller mer: ingen indikering

  10 minuter till 10 timmar: anges i timmar och minuter

  Mindre än 10 minuter: anges i minuter och sekunder

 6. Indikator för vilotimer

  Anger att vilotimerfunktionen är på.

 7. REC Mode

  Anger det inspelningsläge som är valt för tillfället.

  , , : MP3-fil

  Det går inte att spela in FM-radiosändningar till LPCM-filer.

 8. Förfluten tid

  Anger förfluten tid för den aktuella inspelningen.