Laddningsfelindikatorn visas där batteriindikatorn borde visas.

  • När laddningsfelindikatorn visas, ligger den omgivande temperaturen utanför området för laddning av batteriet.

    Ladda batteriet i en temperatur mellan 5 °C - 35 °C.