Stänga av strömmen

  1. Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den tills ”Power Off” visas i teckenfönstret.

OBS!

  • Om du skjuter POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håller den 8 sekunder eller längre startas din IC-inspelare om. Om du startar om [Närmare information] IC-inspelaren när en funktion i IC-inspelaren används, kan du förlora data och inställningar lagrade i IC-inspelaren.

Tips

  • Auto Power Off-funktionen [Närmare information] på din IC-inspelare är inställd på ”10min” som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 10 minuter, stängs den av automatiskt.
  • När vilotimern [Närmare information] är aktiverad, kommer din IC-inspelare att stängas av automatiskt efter den angivna tidsperioden.