Den återstående inspelningstiden i teckenfönstret är kortare än den som visas på datorn.

  • Eftersom den återstående inspelningstiden i teckenfönstret beräknas genom att minneskapaciteten som krävs för systemanvändning subtraheras från den återstående kapaciteten för det inbyggda minnet, kan det hända att den inte stämmer överens med den som Sound Organizer 2 visar på datorn.