Ställa in tidsperioden innan IC-inspelaren stängs av automatiskt (Auto Power Off)

Du kan ställa in din IC-inspelare att slås av automatiskt när den inte används under den angivna tidsperioden.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Auto Power Off” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskad tidsperiod och tryck sedan på .
  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:
Din IC-inspelare stängs inte av automatiskt.
5min:
Din IC-inspelare stängs av efter ca 5 minuter.
10min:
Din IC-inspelare stängs av efter ca 10 minuter (standardinställning).
30min:
Din IC-inspelare stängs av efter ca 30 minuter.
60min:
Din IC-inspelare stängs av efter ca 60 minuter.

OBS!

  • Under nedräkningen för fördröjning av inspelning [Närmare information], slås din IC-inspelare inte av även när den angivna tidsperioden för Auto Power Off-funktionen går ut.