Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen (Ext. Input Setting)

Du kan välja typ av ljudingång (”MIC IN” eller ”Audio IN”) för (mikrofon)-ingången och känslighetsnivå för den externa mikrofonen.

 1. Välj ” Settings” - ”Recording Settings” - ”Ext. Input Setting” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  Om en extern mikrofon inte är ansluten till (mikrofon)-ingången, visas ”Only Activated When External Input Used”.

 2. Tryck på eller för att välja önskad typ av ljudingång och tryck sedan på .
  • För att välja typ av ljudingång och låta känslighetsnivån för den externa mikrofonen vara som den är:

   Välj ”MIC IN” eller ”Audio IN”.

   MIC IN: Välj denna typ av ljudingång när en extern mikrofon är ansluten till (mikrofon)-ingången.

   Audio IN: Välj denna typ av ljudingång när någon annan extern enhet än en extern mikrofon är ansluten till (mikrofon)-ingången.

   När du är klar med valet, tryck på . När du trycker på växlas visningen av ljudingångstyp till Recording Settings-menyn. Gå vidare till steg 5.

  • För att välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen:

   Välj ”MIC IN” och ”Sensitivity setting” där under, och tryck sedan på . När du trycker på visas Sensitivity setting-skärmen. Gå vidare till steg 3.

 3. Tryck på eller för att välja ”For Voice” eller ”For Music” och tryck sedan på .
 4. Tryck på eller för att välja önskad känslighetsnivå, och tryck sedan på .
 5. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
  För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivning av menyobjekt på Sensitivity setting-skärmen

Du kan välja ett av följande objekt:

For Voice:
Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in röster.
 • Auto: En lämplig känslighetsnivå väljs automatiskt i enlighet med de ingående mänskliga rösterna (standardinställning).
 • High: Lämpligt för inspelning av avlägsna eller dämpade mänskliga röster i stora utrymmen, inklusive konferensrum.
 • Medium: Lämpligt för inspelning av små möten eller intervjuer.
 • Low: Lämpligt för att tala in i de inbyggda mikrofonerna för att spela in röstanteckningar eller för att spela in mänskliga röster på nära håll eller som är högljudda.
For Music:
Du kan välja en av följande känslighetsnivåer för att spela in musik.
 • High(Music): Lämpligt för inspelning av sångframträdanden med mindre grupper och avlägsna musikinstrumentljud.
 • Medium(Music): Lämpligt för inspelning av levande musik från ett avstånd på 2 till 3 meter, som t.ex. musiklektioner med sång och instrument.
 • Low(Music): Lämpligt för inspelning av högljudd levande musik, som t.ex. bandframträdanden.

Tips

 • Du kan också välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen genom att välja ”Ext. Input Setting” på OPTION-menyn medan uppspelningen är i vänteläge.
 • Inspelningsnivån kan variera beroende på den externa mikrofonen. Kontrollera peak-mätarna [Närmare information] för att ändra mikrofonens känslighetsnivå.