Batteriet tar snabbt slut.

 • Screen Off Timer” är inställt på ”No Auto Screen Off”.

  Du kan spara på batteriet genom att ändra timerinställningen för när skärmen ska släckas till ”15sec”, “30sec”, ”1min”, ”3min” eller ”5min”.

 • Batteriets livslängd som anges i denna Hjälpguide baseras på uppspelning med volymen inställd på 27. Batteriets livslängd kan bli kortare beroende på användningen av din IC-inspelare.
 • Din IC-inspelare använder lite batterikraft även när inga funktioner pågår. Om du vet med dig att du inte kommer att använda IC-inspelaren under en längre tid rekommenderas du att stänga av strömmen. Det rekommenderas också att du ställer in ”Auto Power Off” på en kortare tidsperiod. Det kommer att hjälpa dig att spara på batteriet ifall du glömmer att stänga av strömmen till IC-inspelaren.
 • När batteriet börjas laddas, visas snart batteriindikatorn i teckenfönstret. Detta anger dock inte att batteriet är fulladdat. Ett tomt batteri tar ungefär 2 timmar och 30 minuter att ladda helt.
 • När du inte har använt din IC-inspelare under en längre tid, upprepa laddning och urladdning av batteriet flera gånger. Du kan ladda ur batteriet genom att utföra omfattande manövreringar på IC-inspelaren.
 • Du använder din IC-inspelare i en temperatur på 5 °C eller lägre vilket gör att batteriet snabbt tar slut. Det beror på batteriets egenskaper och tyder inte på något fel.
 • Det uppladdningsbara batteriet har åldrats.

  Batteriet kan laddas upp cirka 500 gånger men antalet uppladdningar varierar beroende på hur du använder IC-inspelaren. Om det fulladdade batteriet tar slut efter halva tiden mot normalt, tyder det på att batteriet har åldrats. Rådgör med närmaste Sony-återförsäljare.